Los activos de A Casa dos MartínezOs activos de A Casa dos Martínez

Foto: http://elblogdeacasadosmartinez.blogspot.com

[lang_gl]O cura de Rois non tiña un pelo de tonto, foi o primeiro que pensei despois de probar a carrilleira de boi como lle gusta ao cura de Rois en A Casa dos Martínez (Padrón, A Coruña). Unha carne sensacional nun sensacional guiso tradicional de chup-chup, como afirmou o cociñeiro, Enrique Castillo, asegurando que “aínda non nos da para envasar ao baleiro”, con esa retranca tan súa que non sei se adquiriu aquí, a trouxo de Cataluña ou é froito da mestizaxe cultural.

Con patatas fritas, que aquí no las perdonan“, di Enrique cando me pon diante a carrillera. Pois estupendo. As patacas eran de primeira calidade e estaban magnificamente fritas, así que non puiden máis que aplaudir un prato redondo. Para os galegos as patacas, fritas ou cocidas, son parte fundamental da nosa dieta e por iso non entendo a razón que leva a unha boa parte dos mellores cociñeiros do país a quitalas da noso prato. Especialmente cando temos patacas de enorme calidade e unha gran tradición arredor do seu consumo. Deberían poñerse na mesa con orgullo, sen necesidade de buscar escusas para afastalas de nos.

Ademais da súa cociña, moi próxima á propia experiencia vital do comensal sen por iso renunciar a sorprendernos, A Casa dos Martínez ten un activo impagable no propio Enrique Castillo, sen esquecer ese ambiente acolledor, como de casa de comidas de toda a vista pero cos detalles do mellor restaurante.

Detalle é o que pon Enrique no servizo, no desexo de agradar ao cliente e de explicar cada prato que ofrece na carta e no que chega á mesa. Coa súa actitude fai que o cliente se sinta ben, como na propia casa. Sensación que se confirma cando chegan os lombos de sardiñas, os pementos de Herbón (“sin rabo, como los hacemos en Padrón”), as croquetas, a fideuá, a carrilleira…

Antes de saír pensaba desexarlles bo proveito aos da mesa do lado, como nunha tradicional casa de comidas. Esquecinme e quedaron sen os meus mellores desexos, pero seguro que a comida lles aproveitou.[/lang_gl][lang_es]El cura de Rois no tenía un pelo de tonto, fue lo primero que pensé después de probar la carrillera de buey como le gusta al cura de Rois en A Casa dos Martínez (Padrón, A Coruña). Una carne sensacional en un sensacional guiso tradicional de chup-chup, como afirmó el cocinero, Enrique Castillo, asegurando que “aun no nos da para envasar al vacío“, con esa ironía tan suya que no sé si adquirió aquí, la trajo de Cataluña o es fruto del mestizaje cultural.

Con patatas fritas, que aquí no las perdonan“, dice Enrique cuando me pone delante la carrillera. Pues estupendo. Las patatas eran de primera calidad y estaban magníficamente fritas, así que no pude más que aplaudir un plato redondo. Para los gallegos las patatas, fritas o cocidas, son parte fundamental de nuestra dieta y por eso no entiendo la razón que lleva a una buena parte de los mejores cocineros del país a quitarlas de nuestro plato. Especialmente cuando tenemos patatas de enorme calidad y una gran tradición entorno a su consumo. Deberían ponerse en la mesa con orgullo, sin necesidad de buscar excusas para alejarlas de nosotros.

Además de su cocina, muy próxima a la propia experiencia vital del comensal sin por eso renunciar a sorprendernos, A Casa dos Martínez tiene un activo impagable en el propio Enrique Castillo, sin olvidar ese ambiente acogedor, como de casa de comidas de toda la vista pero con los detalles del mejor restaurante.

Detalle es lo que pone Enrique en el servicio, en el deseo de agradar al cliente y de explicar cada plato que ofrece en la carta y en lo que llega a la mesa. Con su actitud hace que el cliente se sienta bien, como en la propia casa. Sensación que se confirma cuando llegan los lomos de sardinas, los pimientos de Herbón (“sin rabo, como los hacemos en Padrón“), las croquetas, la fideuá, la carrillera…

Antes de salir pensaba desearles buen provecho a los de la mesa de al lado, como en una tradicional casa de comidas. Me olvidé y quedaron sin mis mejores deseos, pero seguro que la comida les aprovechó.[/lang_es]

You may also like...

One comment

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *