Pescado gallego del díaPescado galego do día

[lang_gl]Ao comezo o home foi cazador, pescador e recolector. Co paso do tempo converteuse en gandeiro e agricultor, quedando a caza e a recolección de froitos silvestres reducidos a deporte e actividade infantil. Pero seguiu sendo pescador.

Miles de anos despois seguimos sendo pescadores, como maneira de aprovisionamento de produtos do mar. E tamén nos fixemos pescadores por deporte, pero é a primeira parte a que me interesa hoxe.

Seguimos a ser pescadores pero ¿qué sabemos do peixe e do mar?. A metade da metade do que vostede cre.

Falamos sempre de peixe fresco, pero ese é un concepto moi eláaaaaaaaaaaastico. ¿é igual de fresca a pescada do primeiro lance que a do último? ¿é igual de fresco o peixe procedente de costeiras de ata 21 días e o que cada día levan a porto os barcos do día? ¿é igual de fresca unha pescada descargada en Boston, trasladada en avión ata un aeroporto español (seguramente Vitoria) e despois en camión a un almacén loxístico dende onde, de novo en camión se distribuirá polos mercados de toda España?.

O curioso é que, mentres no mercado ou no supermercado atopamos grandes cantidades de peixe importado, as capturas da flota galega de baixura acaban con frecuencia en fábricas de fariña por falta de mercado, tal como denunciaba hai uns días na Cadena SER Ignacio Vázquez, representante de Pescaldía, a nova marca nacida no seo dos armadores de Ribeira co obxectivo de engadir valor ás súas capturas e abrirlles novos mercados.

Pescaldía comercializa lirio, pescada, xarda, sardiña e xurel do día, limpos, fileteados e envasados en atmosfera protectora, de maneira que todo o que levamos para a casa é comestible, non produce cheiros na neveira ao estar envasado hermeticamente e, grazas á atmosfera modificada, conservase fresco durante días. Poderíamos no mesmo día mercar peixe para toda a semana senón fora polo inconveniente de que a variedade é limitada.

A marca tamén ofrece croquetas, empanados e canelóns de lirio e pescada e filetes empanados e piruletas de sardiña.[lang_gl][lang_es]Al inicio el hombre fue cazador, pescador y recolector. Con el paso del tiempo se convirtió en ganadero y agricultor, quedando la caza y la recolección de frutos silvestres reducidos a deporte y actividad infantil. Pero siguió siendo pescador.

Miles de años después seguimos siendo pescadores, como forma de aprovisionamiento de productos del mar. Y también nos hicimos pescadores por deporte, pero es la primera parte la que me interesa hoy.

Seguimos siendo pescadores pero ¿qué sabemos del pescado y del mar?. La mitad de la mitad de lo que usted cree.

Hablamos siempre de pescado fresco, pero ese es un concepto muy eláaaaaaaaaaaastico. ¿es igual de fresca la merluza del primer lance que la del último? ¿es igual de fresco el pescado procedente de costeras de hasta 21 días y lo que cada día llevan a puerto los barcos del día? ¿es igual de fresca una merluza descargada en Boston, trasladada en avión hasta un aeropuerto español (seguramente Vitoria) y después en camión a un almacén logístico desde donde, de nuevo en camión se distribuirá por los mercados de toda España?.

El curioso es que, mientras en el mercado o en el supermercado encontramos grandes cantidades de pescado importado, las capturas de la flota gallega de bajura acaban con frecuencia en fábricas de harina por falta de mercado, tal como denunciaba hace unos días en la Cadena SER Ignacio Vázquez, representante de Pescaldía, la nueva marca nacida en el seno de los armadores de Ribeira con el objetivo de añadir valor a sus capturas y abrirles nuevos mercados.

Pescaldía comercializa bacaladilla, merluza, caballa, sardina y jurel del día, limpios, fileteados y envasados en atmósfera protectora, de manera que todo lo que llevamos a casa es comestible, no produce olores en la nevera al estar envasado herméticamente y, gracias a la atmósfera modificada, se conserva fresco durante días. Podríamos incluso comprar en un día pescado para toda la semana sino fuera por el inconveniente de que la variedad es limitada.

La marca también ofrece croquetas, empanados y canelones de bacaladilla y merluza y filetes empanados y piruletas de sardina.[/lang_es]

Entrevista en A vivir que son dos días Galicia (Cadenas SER)

You may also like...

7 comments

  1. Mini, me dicen que están en Eroski con marca blanca pero pronto estará con su propia marca. También en Carrefour y Día, pero preferentemente en centros de fuera de Galicia.
    Parece que a Froiz y Gadis, las dos principales empresas gallegas de distribución, no les interesa el asunto.

  2. a mi me interesa tambien ,pero yo vivo en el centro y me interesaria ,donde se comercializa ,y que precios tiene ,aunque para mi prime primero la calidad ,graciñas isa

  3. IsaCar, hace unos días compré unas barquetas de estos pescados en el Dia de la calle Gaztambide, y la verdad que ha sido todo un descubrimiento. Pescado fresquito y de gran calidad. Hasta alguién tan poco ducho en la cocina como yo, puede hacer diabluras con ese pescado…rebozar y a la sartén…tres minutillos y al plato. Hasta los niños, poco propensos al pescado, están encantados. ¿El precio? Las bandejas que había, estaban entre 2.50 y 4 euros. Muy razonable ya que no tienes desperdicios.

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *